Projektowanie Sieci Wi-Fi

Każda firma dąży do posiadania szybkiej, stabilnej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej. W obecnych czasach Wi-Fi stało się standardem w biurach, a projektowanie takiej infrastruktury jest kluczowe przy uruchamianiu nowych lokalizacji. Nasz zespół specjalistów pomoże Ci w zaprojektowaniu profesjonalnej sieci Wi-Fi, korzystając z zaawansowanego oprogramowania i sprzętu Ekahau.

Dla mniejszych firm, które zatrudniają do 100 pracowników, a także dla biur poza granicami Polski, proponujemy pakiet LITE czyli przygotowanie projektu sieci WiFi dla Twojej firmy bez konieczności wizyty w biurze. Ta popularna usługa jest realizowana w ciągu 3-5 dni i pomaga w planowaniu rozmieszenia punktów na podstawie informacji przekazanych przez klienta.

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanej usługi, proponujemy pakiet PRO, który obejmuje dodatkową wizytę w Twoim biurze czyli tzw. site survey. Podczas tej wizyty przeprowadzimy analizę sieci bezprzewodowej, interferencji oraz symulację działania sieci bezprzewodowej wykorzystując wcześniej wybrany model punktu dostępowego. Czas realizacji tej usługi wynosi od 14 do 21 dni.


Projektowanie Wi-Fi - LITE 

Projekt zostanie wykonany z wykorzystaniem Ekahau AI Pro.
USŁUGA ZDALNA


Usługa rozmieszczenia Access-Pointów/AP (Punktów Dostępowych) z wykorzystaniem oprogramowania Ekahau, wykonany na podstawie planu piętra/budynku uwzględniającego takie parametry jak:
 • tłumienność obiektów;
 • ilości użytkowników;
 • rodzaj wykorzystywanego sprzętu;
 • typ używanych aplikacji;
 • model punktu dostępowego.                                                       
CZAS WYKONANIA: 3-5 dni
EFEKTYWNOŚĆ ROZMIESZCZENIA AP: 85-90%

Projektowanie Wi-Fi - PRO

Projekt zostanie wykonany z wykorzystaniem Ekahau Sidekick 2 oraz Ekahau AI Pro.
U
SŁUGA Z WIZYTĄ W BIURZE


Usługa rozmieszczenia Access-Pointów/AP (Punktów Dostępowych) z wykorzystaniem sprzętu oraz oprogramowania Ekahau, wykonany na podstawie planu piętra/budynku uwzględniającego:
 • Tłumienność obiektów;
 • Ilości użytkowników;
 • Rodzaj wykorzystywanego sprzętu;
 • Typ używanych aplikacji;
 • Model punktu dostępowego.

DODATKOWO DLA PAKIETU PRO (
WIZYTA W BIURZE): 

Design Site Survey:

 • Analiza wykorzystania kanałów w paśmie 2.4 GHz, 5GHz oraz 6GHz;
 • Analiza pod kątem występowania obcych sieci Wi-Fi oraz zakłóceń w tym zakłóceń niepochodzących z systemów 802.11;
 • Badanie występowania martwych stref w  2.4 GHz, 5GHz oraz 6GHz.
Post-Deployment Site Survey: Test po wdrożeniowy w celu sprawdzenia poprawności działania sieci.

USŁUGI DODATKOWE: 
Pre-Deployment Site Survey: Przeprowadzenie Testu "AP on the Stick" z wybranym punktem dostępowym w celu symulacji działania sieci;

CZAS WYKONANIA: 14-21 dni
EFEKTYWNOŚĆ ROZMIESZCZENIA AP: 95-98%