Tłumienie sygnału Wi-Fi

Czy wiesz że ?

Tłumienie sygnału Wi-Fi odgrywa kluczową rolę w projektowaniu sieci bezprzewodowych. Oznacza to, że sygnał Wi-Fi traci swoją moc, gdy przechodzi przez różne przeszkody, takie jak ściany, meble czy inne obiekty. Tłumienie sygnału jest mierzone w decybelach (dB) i im większa wartość tłumienia, tym słabszy jest sygnał.
Tłumienie sygnału ma znaczący wpływ na siłę sygnału Wi-Fi. Im większe tłumienie, tym słabszy i mniej stabilny jest sygnał, co może prowadzić do spadku prędkości transmisji danych oraz niestabilnego połączenia. Dlatego tak ważne jest umiejscowienie punktów dostępowych (AP) w odpowiednich miejscach w biurze.
Przykładowo, płyta karton-gips może spowodować tłumienie sygnału na poziomie -3dB, co oznacza, że sygnał zostaje zredukowany o połowę. To pokazuje, jak istotne jest umiejscowienie AP w biurze, aby uniknąć dużego tłumienia sygnału.

Inne przykłady:
Oto kilka przykładów materiałów i ich typowe wartości tłumienia dla sygnału Wi-Fi:
1. Beton: jest jednym z najbardziej absorbujących materiałów dla sygnału Wi-Fi. Tłumienie może wynosić od -10 dB do -20 dB w zależności od grubości i gęstości betonu.
2. Ściany z cegieł: również wpływają na tłumienie sygnału Wi-Fi. Tłumienie może wynosić od -3 dB do -10 dB w zależności od grubości i rodzaju cegieł.
3. Szkło:  ma mniejsze tłumienie niż beton czy cegły, ale nadal może wpływać na siłę sygnału. Typowe tłumienie dla szkła wynosi około -2 dB do -5 dB.
4. Drewno:  ma mniejsze tłumienie niż beton czy cegły, ale nadal może wpływać na siłę sygnału. Typowe tłumienie dla drewna wynosi około -1 dB do -3 dB.
5. Metal: Metal jest jednym z najsilniejszych materiałów tłumiących sygnał Wi-Fi. Tłumienie dla metalu może wynosić od -20 dB do -30 dB, co oznacza znaczne osłabienie sygnału.

Warto pamiętać, że te wartości tłumienia są przybliżone i mogą się różnić w zależności od konkretnych warunków i materiałów użytych w budynku. Dlatego ważne jest przeprowadzenie pomiarów tłumienia sygnału w danym środowisku, aby dokładnie określić siłę sygnału i odpowiednio zaprojektować sieć Wi-Fi.

Potrzebujesz pomocy w projekcie Wi-FI ?  Napisz, pomożemy :-)

Zespół Datalink Experts