Szerokość kanału ?

Różnice między szerokościami kanałów w technologii Wi-Fi.

2.4 GHz:
  - Standardowa szerokość kanału w paśmie 2.4 GHz wynosi 20 MHz i jest to zalecana szerokość
  - Możliwe jest również użycie szerokości kanału 40 MHz, co zwiększa przepustowość, ale może prowadzić do większych zakłóceń ze względu na ograniczoną dostępną przestrzeń.

5 GHz:
  - W paśmie 5 GHz dostępne są większe szerokości kanałów, co pozwala na osiągnięcie wyższej przepustowości.
  - Standardowa szerokość kanału wynosi 20 MHz. Zalecane 40MHz
  - Możliwe są również szerokości kanałów 40 MHz, 80 MHz i 160 MHz, które zapewniają jeszcze większą przepustowość.
  - Wykorzystanie szerszych kanałów może być korzystne w miejscach o mniejszej ilości zakłóceń, ale może prowadzić do mniejszej dostępności kanałów i większej interferencji z innymi urządzeniami.

6 GHz:
  - Wprowadzenie nowego pasma 6 GHz umożliwia jeszcze większe szerokości kanałów i zwiększoną przepustowość.
  - Szerokości kanałów w paśmie 6 GHz to 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz i 320 MHz. Zalecana szerokość 80MHz.
  - Dzięki większym szerokościom kanałów w paśmie 6 GHz można osiągnąć jeszcze lepszą wydajność sieci Wi-Fi.

A jaka jest liczba niezakłócających się sieci Wi-Fi przy zmianie szerokości kanału ?:

2.4GHz  (zwiększanie do 40MHz nie zalecane)

5GHz
- 25 kanałów o szerokości 20 MHz lub
- 12 kanałów o szerokości 40 MHz lub
- 6 kanałów o szerokości 80 MHz.

6GHz
-14 kanałów o szerokości 80 MHz lub
-7 kanałów o szerokości 160 MHz.

Zespół DataLink Experts