Co-Channel Interference (CCI)

Co-Channel Interference (CCI) to pojęcie związane z sieciami Wi-Fi, które odnosi się do sytuacji, w której wiele sieci bezprzewodowych korzystających z tych samych kanałów wzajemnie się zakłóca.

W sieciach Wi-Fi, dostępne są różne kanały, na których urządzenia mogą pracować. Jednak często zdarza się, że wiele sieci bezprzewodowych w jednym obszarze korzysta z tych samych kanałów. W rezultacie, dochodzi do interferencji, czyli wzajemnego zakłócania się sygnałów.

W przypadku Co-Channel Interference, urządzenia w jednej sieci Wi-Fi zakłócają sygnał innych sieci, które korzystają z tego samego kanału. Zakłócenia te mogą powodować spadek jakości sygnału, zwiększenie opóźnień w transmisji danych oraz zmniejszenie prędkości transmisji.

Aby zminimalizować Co-Channel Interference, istnieje kilka strategii, które mogą zostać zastosowane:
  • Wybór odpowiedniego kanału dla sieci, na którym jest najmniej innych sieci działających.
  • Automatyzacja wyboru kanału w sieciach Wi-Fi w celu minimalizacji zakłóceń.
Zespoł DataLink Experts